Ιστοχώρος Σχολείων

Ο χώρος αυτός αφορά αποκλειστικά τα δημόσια Δημοτικά σχολεία και σε αυτόν παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για τις διαδικασίες διεξαγωγής του Προγράμματος.

Ενιαία Βάση Δεδομένων

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τηλεφωνική επικοινωνία χορηγητών/χορηγητριών με σχολεία για καθορισμό της ημερομηνίας χορήγησης του Τεύχους Α΄και Τεύχους Β΄ (11/2/2021 - 12/2/2021)

Χορήγηση Τεύχους Α' (15/2/2021 - 12/3/2021)

Επιβεβαίωση ημερομηνίας χορήγησης του Τεύχους Β΄ με σχολεία - 16/3/2021

Χορήγηση Τεύχους Β' (17/3/2021 - 16/4/2021)

Ενημέρωση σχολείων για τα αποτελέσματα του Προγράμματος - Μάιος 2021

Συχνές ερωτήσεις σε σχέση με το Πρόγραμμα Ελληνομάθειας (ΠΕ)

Α. Γενικές Πληροφορίες

1. Από ποιον διεξάγεται το Πρόγραμμα Ελληνομάθειας;

2. Γιατί γίνεται το Πρόγραμμα Ελληνομάθειας;

3. Πώς γίνεται η αξιολόγηση;

4. Ποιοι/ες μαθητές/μαθήτριες συμμετέχουν στην αρχική αξιολόγηση;

5. Ποιο δοκίμιο χορηγείται στην αρχική αξιολόγηση;

6. Ποιοι/ες μαθητές/μαθήτριες συμμετέχουν στην τελική αξιολόγηση;

7. Ποιο δοκίμιο χορηγείται στην τελική αξιολόγηση;

8. Τι σημαίνει Φάση Α΄ και Φάση Β΄;

Β. Καταχωρίσεις στην Ενιαία Βάση Δεδομένων

1. Πού μπορώ να βρω τους/τις μαθητές/μαθήτριες του σχολείου μου που συμμετέχουν στο ΠΕ;

2. Γιατί δεν βλέπω στην Ενιαία Βάση Δεδομένων όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες που έχω καταχωρίσει μέχρι τον Ιανουάριο;

3. Τι πρέπει να κάνω αν εντοπίσω στην Ενιαία Βάση Δεδομένων μαθητές/μαθήτριες που εντάσσονται σε προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης, στη βάση αξιολόγησης από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης; 

4. Έχω ελέγξει τα στοιχεία των μαθητών και μαθητριών που είναι καταχωρισμένοι στην Ενιαία Βάση Δεδομένων και έχω εντοπίσει λάθη. Τι πρέπει να κάνω;

5. Τι γίνεται με μαθητές/μαθήτριες που έχουν μετεγγραφεί σε άλλο σχολείο, αλλά περιλαμβάνονται στα Αποτελέσματα του ΠΕ του σχολείου μου;

6. Τι γίνεται με νέους/νέες μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία οι οποίοι/ες χρήζουν ενίσχυσης και έχουν εγγραφεί στο σχολείο σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού έκλεισε η Ενιαία Βάση Δεδομένων για καταχωρίσεις τον Ιανουάριο;

7. Γιατί σε κάποιους/ες μαθητές/μαθήτριες Α΄ τάξης θα χορηγηθεί μόνο το τεύχος Β΄;

Γ. Χορηγήσεις

1. Ποιοι θα χορηγήσουν τα δοκίμια;

2. Πού μπορώ να βρω τα στοιχεία του/της χορηγητή/χορηγήτριας;

3. Πότε θα γίνει η χορήγηση των δοκιμίων;

4. Ποιους πρέπει να ενημερώσω για τη χορήγηση των δοκιμίων;

5. Τι πρέπει να προσέξω την ημέρα της χορήγησης των δοκιμίων;

6. Μπορεί κάποιο παιδί να εξαιρεθεί από τη χορήγηση των δοκιμίων;

7. Τι γίνεται, αν την ημέρα της χορήγησης κάποιο παιδί απουσιάζει;

Δ. Αποτελέσματα

1. Θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα του Προγράμματος;

2. Πώς θα διαχειριστώ τα αποτελέσματα του ΠΕ που αφορούν στην αρχική αξιολόγηση;

3. Πώς θα διαχειριστώ τα αποτελέσματα του ΠΕ που αφορούν στην τελική αξιολόγηση;