Ομάδα Συντονισμού

Εποπτεία

Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη

Ομάδα Συντονισμού

Δρ Ειρήνη Κλεάνθους - Εκπαιδευτικός/Ερευνήτρια Κ.Ε.Ε.Α.

Δρ Θέκλα Αφαντίτη Λαμπριανού - Εκπαιδευτικός/Ερευνήτρια Κ.Ε.Ε.Α.

Άντρος Πολυδώρου-Εκπαιδευτικός/Τεχνική Υποστήριξη Κ.Ε.Ε.Α.

Σύμβουλος σε θέματα Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Κ.Ε.Π.Α.) για τις Γλώσσες

Μαρία Πιτζιολή - Λειτουργός Π.Ι.