Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.)

Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία

Γραμματεία-Βάσω Κύπρου
Tηλέφωνο: 22402388
Τηλεομοιότυπο: 22560118

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ellinomatheia@cyearn.pi.ac.cy

Ιστοσελίδα: http://keea-ellinomatheia.pi.ac.cy/ellinomatheia/